Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Louny na šk. rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497, pobočka Louny provozovaná na adrese Poděbradova 639, Louny uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, POBOČKA LOUNY, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Louny od 1. 9. 2020.

7LLPM
ICB9G
LEXQ9E
I9SX5
CF173
6KBM9
C02WC
991ZB
QNVUX
XE8R0
PWVEH
4S331
MZP0H

Odklad byl udělen dítěti vedenému pod registračním číslem:

7UG4X

 

Neuzavřený zápis má dítě vedené pod registračním číslem:

UG8PN 

 

Pokyny pro rodiče:

  1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Hany Pšenské vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden obratem škola pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
  2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
  3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 12. 4. 2019