Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný na šk. rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2020.

TU4AT
9AHXG
60TMG
GHXUZ
SWPFY
EN3GB
AK187
2B395
GQYCW
JVC9Z
6RM8P
DF6Z0
X1MNM
MS5KB

Dosud neuzavřenou žádost o odklad má dítě vedené pod registračním číslem:

V46HI

 Neuzavřený zápis mají děti vedené pod registračními čísly:

Y295M
O361O
7ZU0W
DUNOS

 Děti uvedené pod bíže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

RLBGU
DCV5Q
MYYYQ

Pokyny pro rodiče:

  1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Jany Udatné vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden obratem škola pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
  2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
  3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 22. 4. 2019