Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno na šk. rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, pobočka Kladno s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497
provozovaná na adrese Floriánské nám. 103, Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, pobočka Kladno  
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno od 1. 9. 2020.

XDICX
ARD94
VD8GF
KVH3
23JV0
0O81P
ZWFP3
2AC0A
D3FN8
2ADTK
PK6B
6PGHK
EBOYA
PWU8
56KED
HLE86
RDRVA

Odklad byl udělen dítěti vedenému pod registračním číslem:

D0ETK

 

Pokyny pro rodiče:

  1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Jany Udatné vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden  škola obratem pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
  2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
  3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 29. 4. 2019