Výsledky zápisu do MŠ Montessori Slaný na šk. rok 2020/21

Mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese  Palackého 570, Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO MŠ MONTESSORI SLANÝ,  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do MŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2020

         MF16
         MZ11
         LD18
         BX81
         KV56
         AN13
         TU99
         SX66
         AL29
         PV38
         SV54

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

         PL37
         LT08
         SM22
         DK41
         PZ10
         SN26

Dále postupujte podle pokynů, které jste dostali u zápisu. 

Datum zveřejnění: 20. 5. 2020