Výsledky zápisu do MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny na šk. rok 2021/2022

Mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497, pobočka Louny provozovaná na adrese Poděbradova 639 Louny uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO MŠ MONTESSORI SLANÝ, POBOČKA LOUNY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny od 1. 9. 2021

YC923
OL471
RL826
SL145
JP781
SK304
PB154

K individuálnímu studiu jsou navrženy k přijetí děti vedené pod registračním číslem:

XZ091
RP240
QL495

U všech přijatých děti, jak do denního, tak do individuálního studia, postupujte dále podle pokynů, které jste dostali u zápisu. 

 

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

XB234
DA211
TR536
ZZ324
WF935
JL321

Datum zveřejnění: 20. 5. 2021