Náš tým - Zš Slaný

 
 
Kancelář
 
 

Anika 2Anna Lapuníková 
pomáhá s administrativou školy ve Slaném i na Kladně. 

"Mám ráda pořádek a když vše klape, jak má. Když nejsem v kanceláři, najdete mě všude, kde je něco potřeba opravit, zařídit, objednat, domluvit , připravit, vyčistit, ale můžete si za mnou přijít i popovídat, postěžovat, pochlubit se, vyplakat. Jsem tu nejen pro kolegyně a kolegy, ale hlavně pro děti. A největší odměnou je pro mě jejich spokojenost a úsměv. Mezi mé záliby patří péče o rodinu, především o svého syna a nyní i vnoučata. Relaxuji při vaření, na zahrádce, s knížkou nebo se svými zvířaty – psem a kočkou."

Anna vystudovala obchodní školu. Byla dlouhodobě zaměstnána jako administrativní pracovnice, poté jako obchodní zástupkyně kdy pracovala s reklamou. Je aktivně zapojena do chodu a vedení Spolku Čelechovice v Čechách, který vznikl v obci, kde žije. Spolek připravuje a stará se o různé veřejné akce pro děti, dospělé i seniory. Pro tento spolek vydává noviny.

 
 
I. trojročí
 
kamila2Mgr. Kamila Randáková
je učitelkou v prvním trojročí, zakladatelko a zástupkyní ředitelky školy. 
 

"Od roku 2001 pracuji s dětmi ve škole podle Montessori programu a stále v něm objevuji a učím se nové věci. Baví mě vymýšlet nové pomůcky, materiál a lekce, které vedou děti k zájmu, samostatnému objevování a učení. Baví mě sledovat, jak se děti dokáží učit „samy a spolu a bez známek…“. Ráda pracuji  ve spolupracujícím týmu učitelů."

Kamila je kvalifikovaný pedagog. S dalšími metodami a způsoby práce se seznamovala na kurzech, seminářích a inovativních programech pro pedagogy v rámci DVPP; věnovala se také typologii MBTI a programu RWCT. Dlouhodobě studuje Montessori pedagogiku; inspirovala se na mnoha stážích a návštěvách v zahraničních Montessori školách; v ČR pilotně ověřovala Montessori program od vzniku Montessori tříd ZŠ v Kladně.

 

Jana DimMgr. Jana Dimová 
pracuje ve škole jako pedagog prvního trojročí.

„K Montessori přístupu mě přivedly vlastní děti.  Baví mě společně s dětmi doma i ve škole objevovat a poznávat svět a pomáhat jim rozvíjet jejich samostatnost a odpovědnost. Když mám chvilku pro sebe, ráda běhám lesem nebo čtu knihu.“

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor dějepis a společenské vědy. S Montessori pedagogikou se seznámila prostřednictví Diplomového kurzu pro věk 6 - 12 let ve společnosti Montessori ČR. Má zkušenosti s prací s dětmi na 1. i 2. stupni ZŠ. Vede sportovní kroužek pro děti od tří do šesti let a vyzkoušela si i výuku dospělých jako lektorka češtiny pro cizince.

Markta ProkovMgr. Markéta Prošková 
je pedagožkou pohybu a tělesné výchovy na Slánské i Kladenské pobočce.

„Jako maminka dvou malých dětí jsem zjistila, že práce s dětmi je pro mě naplňující činností. Proto jsem se rozhodla věnovat se vzdělávání. Montessori pedagogika mě na této cestě naprosto nadchla. Mojí celoživotní vášní je sport, a baví mě, když tuto vášeň mohu sdílet dál s vizí, že se děti k pohybu budou s radostí vracet i v dospělosti.“

Markéta vystudovala Management tělesné výchovy a sportu na UK FTVS v Praze. Pedagogické vzdělání si doplnila na UJEP v Ústí nad Labem absolvováním programu Učitelství pro 2. st. ZŠ a všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. S Montessori pedagogikou se seznámila již během studií.

Ann Formánek 
vyučuje anglický jazyk na Slánské i Kladenské pobočce,

 

Asistence ve výuce a odpolední program

Jana SmolBc. Jana Smolková 
pracuje jako pedagožka volného času, učitelka hudby a výtvarného umění v prvním trojročí. 

"V loňském roce jsem se s láskou vrátila opět k práci s děti. Těší mne, že mohu své letité zkušenosti a znalosti realizovat v praxi. Velmi mě baví pozorovat každodenní zázraky, které se v naší Montessori škole při vzdělávání dějí. Je to pro mě jako živá voda."

Jana vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně a obor Učitelství pro MŠ na Karlově Univerzitě v Praze. Je absolventkou Národního Montessori kurzu pro práci s dětmi od tři do devíti let a Integrated education EMI pro výuku dětí tři až šest let. Jako učitelka v MŠ byla u pilotního ověřování Montessori učení v ČR a dalších devatenáct let v této pedagogické práci pokračovala v jedné z prvních Montessori škol v ČR MŠ Na Vyhaslém v Kladně, později ve sloučeném subjektu ZŠ a MŠ Kladno, Norská jako zástupkyně ředitelky pro MŠ Montessori Na Vyhaslém. V následujících šesti letech pracovala v Národním pedagogickém institutu ČR jako odborný pracovník v kmenové činnosti a evropských projektech Podpora práce učitelů (PPUČ) a Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A). 

DSC 3665 2

Bc. Jordanka Mineva 
pracuje jako asistentka pedagoga a volnočasový pedagog.

"Mám dvě úžasné již dospělé děti. K Montessori pedagogice jsem se dostala před pár lety náhodou. A protože si myslím, že v životě nic není náhoda, jsem vděčná za příležitost, která se mi naskytla. Moje práce se stala mým koníčkem, baví mě s dětmi tvořit, předávat zkušenosti, upéct koláč, zahrát si hru, jít na výlet... Ve volném čase ráda poznávám nová místa a lidi, čtu, zahradničím a peču, ráda zajdu na koncert, do divadla, do přírody nebo do galerie."
 
Jordanka pochází z Bulharska. Na Technické univerzitě v Sofii studovala obor "Hydraulika a pneumatika". Později v ČR vystudovala obory Sociální práce a Vychovatelství a mimoškolní pedagogika. V roce 2017 pracovala ve společnosti Montessori ČR kde se na různých kurzech blíže seznámila s Montessori pedagogikou. V současné době studuje magisterský obor Školní pedagogika s pedagogickou terapií.
 

Lda 2Ludmila Hrdličková
je asistentka pedagoga, zastupující pedagog i ve školce.
Pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich individuálním procesu učení a rozvíjet vrozený potenciál všech dětí, aby byly připravené na svět, který je čeká. Na učení ji baví rozvíjet děti v jejich individualitě, zjišťovat s nimi nové věci a naslouchat. 

„Mým koníčkem je tanec, orientační běh a tvůrčí psaní. Zajímám se také o psychologii a dělám podcasty o osobním rozvoji. Snažím se dětem porozumět a přijímat je takové, jaké jsou. S dětmi se neustále učím pracovat na své trpělivosti a komunikaci.“

Vystudovala pedagogické lyceum Evropská. Studuje pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Obor speciální pedagogika a český jazyk. Má praxi v práci s dětmi v MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ. Doučuje český jazyk děti od páté třídy až po maturanty. Vede zájmový kroužek tance v Buštěhradě. Učí děti 3-6 různým sportům v organizaci Sportkids a hlídá děti pod organizací No stress care. Jezdí také na spoustu letních táborů se šachisty, hasiči i DDM Slaný. Prochází Montessori kurzem pro práci s dětmi předškolního věku.

 

 lenkavalentovaBc. Lenka Valentová
nyní na mateřské dovolené - ve škole učí anglický a francouzský jazyk. V tomto rámci také pečuje o připravené prostředí.

„Jsem maminkou dvou dětí, které se snažím od mala vést k samostatnosti a respektu. Spolu s manželem působím v autorské kapele Potokap jako zpěvačka a skladatelka. Velmi ráda s rodinou sportuji, několik let se zabývám přirozenou a přírodní výživou, s láskou zahradničím, miluji literaturu a naše báječné přátele. Protože ve svém životě potřebuji dělat smysluplnou a tvůrčí práci a s Montessori pedagogikou souznívám, ráda jsem se stala součástí. Jsem vděčná za možnosti, které celé naší rodině přináší slánská Montessori školka a škola."

V rámci bakalářských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala bakaláře na Francouzské filologii, v průběhu studií se věnovala také angličtině, španělštině a latině. Nyní studuje rovněž na Filozofické Fakultě obor Pedagogika v navazujícím magisterském programu. Má praktikantské zkušenosti s dětmi z letních dětských táborů a průvodcovské zážitky s dětmi z komunitní lesní školky, krátce působila i jako asistentka pedagoga. V roce 2018 absolvovala Montessori seminář „Hudba a linie” a "Angličtina podle Montessori", v oblasti Montessori pedagogiky se dále vzdělává formou seminářů a náslechů, z nichž čerpá i ve své diplomové práci týkající se Montessori pedagogiky.