logoMS ZS male

 
 
Kancelář
 
 

Anika 2Anna Lapuníková 
pomáhá s administrativou školy ve Slaném i na Kladně. 

"Mám ráda pořádek a když vše klape, jak má. Když nejsem v kanceláři, najdete mě všude, kde je něco potřeba opravit, zařídit, objednat, domluvit , připravit, vyčistit, ale můžete si za mnou přijít i popovídat, postěžovat, pochlubit se, vyplakat. Jsem tu nejen pro kolegyně a kolegy, ale hlavně pro děti. A největší odměnou je pro mě jejich spokojenost a úsměv. Mezi mé záliby patří péče o rodinu, především o svého syna a nyní i vnoučata. Relaxuji při vaření, na zahrádce, s knížkou nebo se svými zvířaty – psem a kočkou."

Anna vystudovala obchodní školu. Byla dlouhodobě zaměstnána jako administrativní pracovnice, poté jako obchodní zástupkyně kdy pracovala s reklamou. Je aktivně zapojena do chodu a vedení Spolku Čelechovice v Čechách, který vznikl v obci, kde žije. Spolek připravuje a stará se o různé veřejné akce pro děti, dospělé i seniory. Pro tento spolek vydává noviny.

 
 
I. trojročí
 
kamila2Mgr. Kamila Randáková
je pedagožkou v prvním trojročí, zakladatelko a zástupkyní ředitelky školy. 
 

"Od roku 2001 pracuji s dětmi ve škole podle Montessori programu a stále v něm objevuji a učím se nové věci. Baví mě vymýšlet nové pomůcky, materiál a lekce, které vedou děti k zájmu, samostatnému objevování a učení. Baví mě sledovat, jak se děti dokáží učit „samy a spolu a bez známek…“. Ráda pracuji  ve spolupracujícím týmu učitelů."

Kamila je kvalifikovaný pedagog. S dalšími metodami a způsoby práce se seznamovala na kurzech, seminářích a inovativních programech pro pedagogy v rámci DVPP; věnovala se také typologii MBTI a programu RWCT. Dlouhodobě studuje Montessori pedagogiku; inspirovala se na mnoha stážích a návštěvách v zahraničních Montessori školách; v ČR pilotně ověřovala Montessori program od vzniku Montessori tříd ZŠ v Kladně.

 

Jana DimMgr. Jana Dimová 
pracuje ve škole jako pedagožkou prvního trojročí.

„K Montessori přístupu mě přivedly vlastní děti.  Baví mě společně s dětmi doma i ve škole objevovat a poznávat svět a pomáhat jim rozvíjet jejich samostatnost a odpovědnost. Když mám chvilku pro sebe, ráda běhám lesem nebo čtu knihu.“

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor dějepis a společenské vědy. S Montessori pedagogikou se seznámila prostřednictví Diplomového kurzu pro věk 6 - 12 let ve společnosti Montessori ČR. Má zkušenosti s prací s dětmi na 1. i 2. stupni ZŠ. Vede sportovní kroužek pro děti od tří do šesti let a vyzkoušela si i výuku dospělých jako lektorka češtiny pro cizince.

Adam tpekAdam Štípek 
pracuje jako pedagog v prvním trojročí.

 

 

 

 

 

Ann Formánek 
vyučuje anglický jazyk na Slánské i Kladenské pobočce,

 

Asistence ve výuce a odpolední program

Jana SmolBc. Jana Smolková 
pracuje jako pedagožka volného času, učitelka hudby a výtvarného umění v prvním trojročí. 

"V loňském roce jsem se s láskou vrátila opět k práci s děti. Těší mne, že mohu své letité zkušenosti a znalosti realizovat v praxi. Velmi mě baví pozorovat každodenní zázraky, které se v naší Montessori škole při vzdělávání dějí. Je to pro mě jako živá voda."

Jana vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně a obor Učitelství pro MŠ na Karlově Univerzitě v Praze. Je absolventkou Národního Montessori kurzu pro práci s dětmi od tři do devíti let a Integrated education EMI pro výuku dětí tři až šest let. Jako učitelka v MŠ byla u pilotního ověřování Montessori učení v ČR a dalších devatenáct let v této pedagogické práci pokračovala v jedné z prvních Montessori škol v ČR MŠ Na Vyhaslém v Kladně, později ve sloučeném subjektu ZŠ a MŠ Kladno, Norská jako zástupkyně ředitelky pro MŠ Montessori Na Vyhaslém. V následujících šesti letech pracovala v Národním pedagogickém institutu ČR jako odborný pracovník v kmenové činnosti a evropských projektech Podpora práce učitelů (PPUČ) a Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A). 

 

Lda 2Bc. Ludmila Uhlířová
je asistentka pedagoga, zastupující pedagog i ve školce.
Zajišťuje logopedickou podporu dětem na všech našich pobočkám MŠ i ZŠ. 

"Na učení mě baví rozvíjet děti v jejich individualitě, zjišťovat s nimi nové věci a naslouchat." 

„Mým koníčkem je tanec, orientační běh a tvůrčí psaní. Zajímám se také o psychologii a dělám podcasty o osobním rozvoji. Snažím se dětem porozumět a přijímat je takové, jaké jsou. S dětmi se neustále učím pracovat na své trpělivosti a komunikaci.“

Vystudovala pedagogické lyceum Evropská. Studuje pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Vystudovala obor speciální pedagogika a český jazyk. Má praxi v práci s dětmi v MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ. Doučuje český jazyk děti od páté třídy až po maturanty. Vede zájmový kroužek tance v Buštěhradě. Učí děti 3-6 různým sportům v organizaci Sportkids a hlídá děti pod organizací No stress care. Jezdí také na spoustu letních táborů se šachisty, hasiči i DDM Slaný. Prochází Montessori kurzem pro práci s dětmi předškolního věku.

 

Sandra Matjkov Sandra Matějková 
je asistentka pedagoga. 

 

 

 

 

 

Renata povRenata Čápová
je asistentka pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

                                    Marcela Lokajová 
                                    je asistentka pedagoga.