logoMS ZS male

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

K zápisu přijďte s dítětem a dokumenty, které jsou popsány níže v textu.

Zápis bude trvat cca 30 minut, rodič s určeným pracovníkem školy vyplní a podepíše dokumenty potřebné k přijetí do MŠ a s dítě bude pracovat, komunikovat s učitelkou mateřské školy.

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI SLANÝ

Zápis se koná v sobotu 14. 5. 2022 od 9.00 do 15.00 hodin. Zápis se bude konat v sídle mateřské školy Montessori, Palackého ul. 570, Slaný

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI SLANÝ POBOČKA LOUNY

Zápis se koná v pátek 20. 5. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin. Zápis se bude konat v budově ZŠ a MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny, Poděbradova 639, Louny.

 

Pro zápisy do obou mateřských škol platí:

1. Čas zápisu si předem zarezervujte v tabulce, kterou naleznete zde. Dejte pozor, abyste vybrali správnou pobočku.

2. K zápisu rodič/e osobně donesou dokumentaci: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení od dětského lékaře (k vytištění zde)

3. Pro urychlení zápisu si můžete vytisknout a vyplnit přiložené dokumenty. Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu. Dokumenty, které si můžete vytisknout:

 

Všichni:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška

 

Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Montessori Slaný

 

Kritéria pro přijetí do MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 kritérium Počet bodů  poznámka
 

Sourozenec v MŠ/ZŠ  (doplňkové kritérium)

Při rovnosti bodů

Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ  Montessori Slaný

 

Předpoklady dítěte pro zdělávání v Montessori systému (motivace/zaujetí/samostatnost dítěte při zápisu)

 max 28 Zda dítě jeví zájem o práci s nabídnutými pomůckami, zda si vybere a pracuje s pomůckami s podporou učitelky nebo samostatně; zda v předchozích letech navštěvovalo jinou MŠ Montessori nebo MŠ Montessori Slaný zná práci v zařízení podle principů Montessori

Bydliště dítěte se nachází ve spádové oblasti Slaný/Louny a blízkého okolí (do 10 km od města)

0 nebo 5 Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem zvýhodní děti bydlící v místě školy a blízkém okolí

Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. K předškolnímu vzdělávání jsou přijaty děti do

naplnění stanovené kapacity mateřské školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium „sourozenec“ a věk dítěte.