logoMS ZS male

Zápis se koná v pátek 5. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 6. 4. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin.

Čas zápisu si předem zarezervujte na v tabulce, kterou naleznete zde 
S sebou je potřeba donést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte.
Na zápis přijďte, prosím, společně s dítětem.

Těšíme se na Vás. 
ZŠ Montessori Slaný
 
 
Kritéria pro přijetí do ZŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
 
Kritérium Počet bodů
Sourozenec v MŠ/ZŠ   0 nebo 4
Dítě navštěvovalo MŠ Montessori Slaný/jinou Montessori MŠ   max 5
Motivace/zaujetí dítěte při zápisu u vybrané/nabídnuté pomůcky    max 5
Bydliště dítěte se nachází ve Slaném nebo blízkém okolí (do 10 km od Slaného)    0 nebo 2
Dítě se zúčastnilo předchozích zápisů do MŠ/ZŠ již v předcházejících letech 0 nebo 2
Účast na seminářích/akcích v posledních dvou letech 0 nebo 3
Soulad rodičů dítěte s Montessori pedagogikou max 8
 
Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke školnímu vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity prvního ročníku.

 

Pro urychlení zápisu si můžete předem vytisknout a vyplnit přiložené dokumenty. Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu. Dokumenty, které si můžete vytisknout:

Všichni:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní list

Ti, kdo chtějí zažádat o odklad si dále vytisknou:
Žádost o odklad

Ti, jejichž dítě nedosáhne k 31. srpnu 2019 šesti let si dále vytisknou:
Žádost o přijetí před šestým rokem

Ti, kdo chtějí vzdělávat dítě sami v domácím (individuálním) vzdělávání si dále vytisknou:
Žádost o individuální vzdělávání