Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Zápis se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin a v pátek 10. 5. 2019 od  9.00 do 16.00 hodin.

Čas zápisu si předem zarezervujte na v tabulce, kterou naleznete zde.
S sebou je potřeba donést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte  a potvrzení lékaře (k vytištění zde).
.
Na zápis přijďte, prosím, společně s dítětem.

Těšíme se na Vás. 
ZŠ a MŠ Montessori Slaný
  
Kritéria pro přijetí do MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
 
Kritérium Počet bodů
Sourozenec v MŠ/ZŠ   0 nebo 4
Dítě navštěvovalo MŠ Montessori Slaný/jinou Montessori MŠ   max 5
Motivace/zaujetí dítěte při zápisu u vybrané/nabídnuté pomůcky    max 5
Bydliště dítěte se nachází ve Slaném nebo blízkém okolí (do 10 km od Slaného)    0 nebo 2
Dítě se zúčastnilo předchozích zápisů do MŠ již v předcházejících letech 0 nebo 2
Účast na seminářích/akcích v posledních dvou letech 0 nebo 3
Soulad rodičů dítěte s Montessori pedagogikou max 8
 
 Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke školnímu vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity mateřské školy.

 

Pro urychlení zápisu si můžete vytisknout a vyplnit přiložené dokumenty. Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu. Dokumenty, které si můžete vytisknout:

Všichni:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Přihlášku

Ti, kdo chtějí vzdělávat dítě sami v domácím (individuálním) vzdělávání si dále vytisknou:
Žádost o individuální vzdělávání