Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný na šk. rok 2019/2020

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2019

   3S/2019    17S/2019  
   4S/2019    18S/2019 
   5S/2019    19S/2019 
 11S/2019   20S/2019 
 13S/2019   21S/2019 
 15S/2019   22S/2019 
 16S/2019   23S/2019 

Zákonní zástupci přijatých dětí doručí do 3. 5. 2019 vedení školy podepsanou Smlouvu o výuce, kterou obdrželi při zápisu, a uhradí první platbu tak, jak je uvedeno v Rozpisu plateb. Pokud tyto podmínky pro přijetí nesplní do stanoveného termínu, bude toto vnímáno jako nezájem o nástup do školy a místo bude nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou.

 8S/2019  
 9S/2019  
 10S/2019  

Správní řízení u následujících děti dosud nebylo uzavřeno z důvodu žádosti rodičů o odklad nebo o individuální vzdělávání a nedoložení potřebných dokladů. Bude uzavřeno do 6. května 2019.

 1S/2019  
 6S/2019  
 7S/2019  
 12S/2019
 14S/2019
 24S/2019


Datum zveřejnění: 12. 4. 2019