Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno na šk. rok 2019/2020

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, POBOČKA KLADNO, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno od 1. 9. 2019

   3K/2019      12K/2019 
   4K/2019      13K/2019 
   5K/2019      14K/2019 
   6K/2019      15K/2019 
   7K/2019      16K/2019 
   8K/2019      18K/2019 
   9K/2019     19K/2019 
 10K/2019     22K/2019 
 11K/2019     24K/2019 

Zákonní zástupci přijatých dětí doručí do 3. 5. 2019 vedení školy podepsanou Smlouvu o výuce, kterou obdrželi při zápisu, a uhradí první platbu tak, jak je uvedeno v Rozpisu plateb. Pokud tyto podmínky pro přijetí nesplní do stanoveného termínu, bude toto vnímáno jako nezájem o nástup do školy a místo bude nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

 Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou.

   1K/2019  
   2K/2019  
 17K/2019  
 20K/2019  
 21K/2019  
 27K/2019  

 

Datum zveřejnění: 12. 4. 2019