Výsledky zápisu do MŠ Montessori Slaný na šk. rok 2019/2020

Mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese  Palackého 570, Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO MŠ MONTESSORI SLANÝ,  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do MŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2019

   2MŠ/2019  
   3/2019
   4/2019  
   8MŠ/2019  
   9/2019   
 10/2019  
 11/2019 

Zákonní zástupci přijatých dětí si mohou do 24. 5. 2019 vyzvednout v kanceláři základní školy Montessori (Smetanovo náměstí 1200, budova OA, 2. patro) u Kateřiny Vágnerové (telefon 731 452 982) rozhodnutí o přijetí, smlouvu a další informace k nástupu do MŠ.

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou.

   1MŠ/2019  
   5/2019  
   7/2019 
 12/2019
 13MŠ/2019 

 

Datum zveřejnění: 17. 5. 2019