Zápis do ZŠ na školní rok 2020/2021 - pozor na změny!

V DŮSLEDKU NAŘÍZENÍ VLÁDY ZAKAZUJÍCÍ ÚČAST DĚTÍ PŘI ZÁPISŮ, BUDOU ZÁPISY PROBÍHAT TAKTO:

Termíny:

Pobočka Louny: 6. 4.
Pobočka Slaný: 17. 4.
Pobočka KLadno: 24. 4.

V čase od 9.00 do 17.00 rodiče osobně donesou dokumentaci potřebnou k přijetí, tak, jak je popsáno níže, a převezmou si od školy další dokumentaci a informace. Setkání bude zhruba desetiminutové a budou splněny podmínky bezpečného kontaktu.

Za těchto okolností neberte zřetel na časy ze zápisové tabulky, nicméně pokud jste již zapsaní znovu se  nezapisujte!

Přihlášku nalezenete zde. (Jen pro dosud nezapsané.)

Prosím, pozor! Při výběru termínu pro zápis rozklikněte volbu místnosti a tam zvolte pobočku.

Přihlášku si vytiskněte a vyplňte (ti, kdom  jsou již zapsaní ji najdou v mailu). Základní údaje se Vám tam předvyplní, ostatní prosím doplňte ručně. 
(Pokud si s něčím nebudete vědět rady, poradíme Vám s tím přímo u zápisu.)

Rodiče, kteří žádají o odklad, individuální studium, nebo jejich dítě nedosáhne v den zahájení školní docházky šesti let si pro urychlení zápisu mohou vytisknout ještě další dokumenty. (Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu.)

Ti, kdo chtějí zažádat o odklad si vytisknou: Žádost o odklad
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny a doporučením pediatra.

Ti, jejichž dítě nedosáhne k 31. srpnu 2019 šesti let si vytisknou: Žádost o přijetí před šestým rokem 
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny.

Ti, kdo chtějí vzdělávat dítě sami v domácím (individuálním) vzdělávání si vytisknou: Žádost o individuální vzdělávání
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny a kopií svého maturitního vysvědčení nebo osvědčení o státní zkoušce.
 

S sebou je potřeba donést vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte
Na zápis přijďte, prosím, bez vašeho dítěte.

Těšíme se na Vás. 
ZŠ Montessori Slaný
 
 
Kritéria pro přijetí do ZŠ Montessori Slaný a MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Kritéria jsou platná pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy na všech pracovištích: ZŠ Slaný Smetanovo nám., ZŠ Louny Poděbradova ul., ZŠ Kladno Floriánské nám. Dále platí i pro přijímání dětí do MŠ Montessori Slaný. 

 Kritérium  Počet   bodů   Hodnotíme
 Sourozenec v MŠ/ZŠ    0 nebo 4  Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ  Montessori Slaný.
 Dítě navštěvovalo MŠ   Montessori Slaný/jinou   Montessori MŠ   max 10

 Zda v předchozích letech navštěvovalo MŠ Montessori Slaný nebo  jinou MŠ Montessori nebo klub a poznalo práci v zařízení podle principů Montessori.

 Bydliště dítěte se nachází   v místě ZŠ/MŠ nebo   blízkém okolí (do 10 km   od místa ZŠ/MŠ) 0 nebo 5  Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem podpoří docházku dětí žijících v  místě školy a blízkém okolí.
 Soulad rodičů dítěte s   Montessori pedagogikou

max 24

 Soulad rodičů dítěte s Montessori filozofií a hodnotami MŠ/ZŠ, který se ověřuje individuálními   pohovory s rodiči během zápisu nebo v rámci úvodních přednášek o Montessori pedagogice.   (Tento pohovor je součástí přijímacího řízení a slouží zejména k vyjasnění toho, co a jakým   způsobem MŠ/ZŠ nabízí a zda se nabídka potkává s očekáváním rodičů.)
 Dítě do 1. 9. 2020   dosáhlo 3 let (toto   kritérium platí pro zápis   MŠ Slaný) 0 nebo 15   
 
Pořadí dětí se řídí součtem bodů jednotlivých kriterií. Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte. Pokud není kapacita MŠ/ZŠ naplněna probíhá další zapisování dětí individuálně.