Zápis do základní školy na školní rok 2020/2021

V DŮSLEDKU NAŘÍZENÍ VLÁDY ZAKAZUJÍCÍ ÚČAST DĚTÍ PŘI ZÁPISŮ, BUDOU ZÁPISY PROBÍHAT TAKTO:

Termíny:

Pobočka Louny: 6. 4.
Pobočka Slaný: 17. 4.
Pobočka KLadno: 24. 4.

V čase od 9.00 do 17.00 rodiče osobně donesou dokumentaci potřebnou k přijetí, tak, jak je popsáno níže, a převezmou si od školy další dokumentaci a informace. Setkání bude zhruba desetiminutové a budou splněny podmínky bezpečného kontaktu.

Za těchto okolností neberte zřetel na časy ze zápisové tabulky.

Přihlášku nalezenete zde.

Prosím, pozor! Při výběru termínu pro zápis rozklikněte volbu místnosti a tam zvolte pobočku.

Přihlášku si vytiskněte a vyplňte. Základní údaje se Vám tam předvyplní, ostatní prosím doplňte ručně. 
(Pokud si s něčím nebudete vědět rady, poradíme Vám s tím přímo u zápisu.)

Rodiče, kteří žádají o odklad, individuální studium, nebo jejich dítě nedosáhne v den zahájení školní docházky šesti let si pro urychlení zápisu mohou vytisknout ještě další dokumenty. (Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu.)

Ti, kdo chtějí zažádat o odklad si vytisknou: Žádost o odklad
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny a doporučením pediatra.

Ti, jejichž dítě nedosáhne k 31. srpnu 2019 šesti let si vytisknou: Žádost o přijetí před šestým rokem 
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny.

Ti, kdo chtějí vzdělávat dítě sami v domácím (individuálním) vzdělávání si vytisknou: Žádost o individuální vzdělávání
a přinesou ji společně s doporučujícím stanoviskem Pedagogicko psychologické poradny a kopií svého maturitního vysvědčení nebo osvědčení o státní zkoušce.
 

S sebou je potřeba donést vyplněnou přihlášku, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte
Na zápis přijďte, prosím, bez vašeho dítěte.

Těšíme se na Vás. 
ZŠ Montessori Slaný
 
 
Kritéria pro přijetí do ZŠ Montessori Slaný a MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

Kritéria jsou platná pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy na všech pracovištích: ZŠ Slaný Smetanovo nám., ZŠ Louny Poděbradova ul., ZŠ Kladno Floriánské nám. Dále platí i pro přijímání dětí do MŠ Montessori Slaný. 

 Kritérium  Počet   bodů   Hodnotíme
 Sourozenec v MŠ/ZŠ    0 nebo 4  Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ  Montessori Slaný.
 Dítě navštěvovalo MŠ   Montessori Slaný/jinou   Montessori MŠ   max 10

 Zda v předchozích letech navštěvovalo MŠ Montessori Slaný nebo  jinou MŠ Montessori nebo klub a poznalo práci v zařízení podle principů Montessori.

 Bydliště dítěte se nachází   v místě ZŠ/MŠ nebo   blízkém okolí (do 10 km   od místa ZŠ/MŠ) 0 nebo 5  Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem podpoří docházku dětí žijících v  místě školy a blízkém okolí.
 Soulad rodičů dítěte s   Montessori pedagogikou

max 24

 Soulad rodičů dítěte s Montessori filozofií a hodnotami MŠ/ZŠ, který se ověřuje individuálními   pohovory s rodiči během zápisu nebo v rámci úvodních přednášek o Montessori pedagogice.   (Tento pohovor je součástí přijímacího řízení a slouží zejména k vyjasnění toho, co a jakým   způsobem MŠ/ZŠ nabízí a zda se nabídka potkává s očekáváním rodičů.)
 Dítě do 1. 9. 2020   dosáhlo 3 let (toto   kritérium platí pro zápis   MŠ Slaný) 0 nebo 15   
 
Pořadí dětí se řídí součtem bodů jednotlivých kriterií. Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte. Pokud není kapacita MŠ/ZŠ naplněna probíhá další zapisování dětí individuálně.