Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

V důsledku nařízení vlády zakazující účast dětí při zápisu, bude zápis do MŠ Montessori pobočka Slaný a MŠ Montessori pobočka Louny probíhat takto:

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI POBOČKA SLANÝ

Zápis se koná v pátek 7. 5. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin.
(Pokud byste se z důvodu karantény nemohli v tomto termínu dostavit, zavolejte na telefonní číslo 770 666 779  Šárce Rubešové, která s vámi domluví náhradní termín.)

Pozor! Zápis se bude konat v budově Obchodní akademie (Smetanovo nám. 1200, Slaný). Obchodní akademie je vzdálena necelých 100 m od vchodu do MŠ Montessori, vedlejší budova, napravo.

 

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI POBOČKA LOUNY

Zápis se koná v pátek 14. 5. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin.
(Pokud byste se z důvodu karantény nemohli v tomto termínu dostavit, zavolejte na telefonní číslo 605 779 369 Haně Pšenské, která s vámi domluví náhradní termín.)
Zápis se bude konat v budově ZŠ a MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny (Poděbradova 639, Louny). 

 

Pro zápisy do obou poboček platí:

Čas zápisu si předem zarezervujte v tabulce, kterou naleznete zde. Dejte pozor, abyste vybrali správnou pobočku. V tomto čase rodiče osobně donesou dokumentaci, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte  a potvrzení lékaře (k vytištění zde) a převezmou si od školy další dokumentaci a informace. Setkání bude zhruba desetiminutové a budou splněny podmínky bezpečného kontaktu.
Na zápis přijďte, prosím, bez dítěte.
 

Pro urychlení zápisu si můžete vytisknout a vyplnit přiložené dokumenty. Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu. Dokumenty, které si můžete vytisknout:

Všichni:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Přihlášku

Ti, kdo chtějí vzdělávat dítě sami v domácím (individuálním) vzdělávání si dále vytisknou:
Žádost o individuální vzdělávání

Těšíme se na Vás. 
ZŠ a MŠ Montessori Slaný
 
  
Kritéria pro přijetí do MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2021/22
 
 Kritérium  Počet   bodů   Hodnotíme
Sourozenec v MŠ/ZŠ    0 nebo 4 Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ  Montessori Slaný.
Spádová oblast pro tuto školuje stanovena na Slaný nebo Louny a blízké okolí (do 10 km od Slaného nebo od Loun)              0 nebo 5 Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem podpoří docházku dětí žijících v  místě školy a blízkém okolí.
Soulad rodičů dítěte s Montessori pedagogikou

max 24

 Soulad rodičů dítěte s Montessori filozofií a hodnotami MŠ, který se ověřuje individuálními   pohovory s rodiči během zápisu.   (Tento pohovor je součástí přijímacího řízení a slouží zejména k vyjasnění toho, co a jakým   způsobem MŠ nabízí a zda se nabídka potkává s očekáváním rodičů.)
Dítě do 1. 12. 2021 dosáhlo 3 let  0 nebo 15   
  
Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. Ke školnímu vzdělávání jsou přijaty děti do naplnění stanovené kapacity mateřské školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte. Pokud není kapacita MŠ naplněna, probíhá další zapisování dětí individuálně