Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Louny na šk. rok 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497, pobočka Louny
provozovaná na adrese Poděbradova 639, Louny uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, POBOČKA LOUNY,
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Louny od 1. 9. 2021.

DY7V9
44VP0
P4Z3K
XTSM5
TS7O4
LQHIZ
CK1E5
HKHLB
4E3OZ
WOXYW
AKNWK
YEPTX

Pokyny pro rodiče:
1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Hany Pšenské vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden obratem škola pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 12. 4. 2021