logoMS ZS male

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2021.

4SNVC
R5NGW
ERDTD
9OMLR
BAJ6H
2JGCF
4Y6OP
CURF8
W30J4
NI9PN
5AAQO

Žádost o odklad má dítě vedené pod registračním číslem:

RDB8D

 Neuzavřený zápis má  dítě vedené pod registračními čísly:

ALRUY

 Děti uvedené pod bíže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

ZLY2D
KGZ7M

Pokyny pro rodiče:

  1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Jany Udatné vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden obratem škola pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
  2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
  3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 22. 4. 2021