Výsledky zápisu do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno na šk. rok 2021/2022

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, pobočka Kladno, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Kladno od 1. 9. 2021.

BVUF8
CE2AJ
A0YQV
KP06G
WVVIC
IIELX
ZWDK8
C2C5R
6AU0I
FC855
LUXLH
N7YFX
2LP1J
QOB5N
OMU69
 

K individuálnímu studiu je přijato dítě vedené pod registračním číslem:

D21X6

 Děti uvedené pod bíže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

SELRD
AGLY8
8R0IR
YBQ2N
4R02U
SK5QT
TBFAW
S2YOJ

Pokyny pro rodiče:

  1. Rodiče přijatých dětí obratem doručí do školy k rukám Mgr. Jany Udatné vyplněnou a podepsanou smlouvu s přílohou - oba výtisky, jeden obratem škola pošle poštou na adresu rodičů podepsaný školou společně s Rozhodnutím o přijetí.
  2. Dále je potřeba do daného termínu poslat první zálohovou platbu na účet školy dle pokynů předaných při zápisu.
  3. V červnu budou všichni rodiče budoucích prvňáčků pozváni do školy na úvodní informativní schůzku.

Datum zveřejnění: 29. 4. 2021