logoMS ZS male

Základní škola a mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese Smetanovo nám. 1200 Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO ZŠ MONTESSORI SLANÝ, pobočka Louny, OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023.

Děti registrované pod níže uvedenými registračními kódy jsou navrženy k přijetí do ZŠ Montessori Slaný, pobočka Louny od 1. 9. 2022.

AOV4P
BUIZT
WYZZZ
IS8YE
GTDX3
EOQ7X
B8Y7K
O05OA
7ZS14
JD8F2

Dětem registrovaným pod níže uvedenými registračními kódy se na základě žádosti rodičů školní docházka odkládá.

LGCN 9

Děti s těmito registračními kódy mají neuzavřený zápis.

3F0X0

Děti registrované pod níže uvedenými registračními kódy přijaty nejsou.

ISPQ6
AFF2R
XU0YM

 

Datum zveřejnění: 6.5.2022