Výsledky zápisu do MŠ Montessori Slaný na šk. rok 2022/2023

Mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497 provozovaná na adrese  Palackého 570, Slaný uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO MŠ MONTESSORI SLANÝ,  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do MŠ Montessori Slaný od 1. 9. 2022

TX28Z
BM881
KV57L
TH32M
JNN13

Dále postupujte podle pokynů, které jste dostali u zápisu.

 

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

TV 264
PD10B
VF24T
66KM4
BXN12
NN18T
VL121
MTZ11
LK020
ZP122
KZZ13
TP818

Datum zveřejnění: 20.5.2022