Výsledky zápisu do MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny na šk. rok 2022/2023

Mateřská škola Montessori Slaný, s.r.o. sídlo: Hradečno 32, IČ: 052 99 497, pobočka Louny provozovaná na adrese Poděbradova 639 Louny uveřejňuje:

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ ŽÁDAJÍCÍM O PŘIJETÍ DO MŠ MONTESSORI SLANÝ, POBOČKA LOUNY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly jsou navrženy k přijetí do MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny od 1. 9. 2022

XZ091
WF935
ZX035
JP781
SK304
RL826
YC923
XB234

 

K individuálnímu studiu jsou navrženy k přijetí děti vedené pod registračním číslem:

RP240
JL321
TR536

Děti registrované pod níže uvedenými registračními čísly přijaty nejsou

SL145
PB154


Datum zveřejnění: 25. 5. 2022