Pobočka Louny

Klubík

Základní škola, jako škola zapsaná v rejstříku škol, funguje od 1. 9. 2019.

Od 1. 9. 2020 je v rejstříku škol zapsaná i mateřská škola.

Obě školy se nacházejí v budově bývalé lounské Obchodní akademie. Školka je v přízemním nově zrekonstruovaném křídle. Škola pak obývá především prostory 1. patra. V přízemí se nachází šatny, sklady a velká aula, kterou využívají obě zařízení ke společným setkáváním, k besídkám, promítání, kulturním a vzdělávacím akcím.

Mateřská škola

Předškolákům od 3 let nabízíme příjemné, klidné, inspirativní a podnětné prostředí ve dvou velkých místnostech – jedna je určena na práci, druhá na relaxaci. Děti pracují s Montessori materiály, které podporují objevování, třídění a uspořádání informací, myšlení a celkově přípravu na školu a na život. Program je zaměřen na praktické činnosti (kuchyňka, dílna, zahrada, rukodělné práce), rozvoj smyslového vnímání, podle zájmu dětí na čtení, psaní, matematiku a jednoduchou vědu. Děti pracují společně ve věkově smíšené třídě. Kapacita předškolního oddělení klubu je 24 dětí, v současnosti je naplněna.

SvtlankaEmika

Provoz:
pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hodin

Pedagogický tým:
2 pedagogové + 1 asistentka + 1 pedagog jako native speaker

Školné:
3.500 Kč/měsíc (10 měsíců v roce)
Stravování:
zajišťuje MŠ (obědy dovážené ze školní jídelny ZŠ Přemyslovců)
Číslo účtu: 2401363055/2010 

 


MatyLidka

 

 

 

Základní škola

Školáci ve věku od šesti do jedenácti let pracují ve dvou věkově smíšených skupinách. Aktuálně školu navštěvuje 26 dětí v prvním trojročí a 14 dětí ve druhém trojročí. Máme pro ně připraveny tři velké příjemné učebny – dvě určeny na práci, třetí pro výuku angličtiny a relaxaci.

Program je připraven podle principů Montessori. Umožňuje propojovat všechny vzdělávací obory pro efektivní učení a celkové poznávání světa, učení tedy není odděleno do předmětů. Děti se v době volné práce učí podle svých individuálních plánů a společných tematických programů. Pracují společně při lekcích a prezentacích vedených učitelem, spolupracují při skupinových úkolech a při svém vlastním učení – spolupráci mezi dětmi velmi podporujeme.

Provoz: 8.30 – 12.45, - 13.15 hodin (+ družina 7.30 – 8.30 12.45 – 16.00 hodin)
Pedagogický tým: 
1. trojročí: 2 pedagogové, 2. trojročí: 1 pedagog + 1 asistent; pro obě trojročí externí pedagog angličtiny, družina: 1 družinářka + asistentka
Stravování: ve školní jídelně ZŠ Přemyslovců, Louny
Školné: 3.000 Kč/ měsíc (12 měsíců v roce)
Číslo účtu: 2401363055/2010 

.

Kontakty: Poděbradova 639, Louny 440 01, Hana Pšenská, 605 779 369, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

spolen

IMG 20180831 175105

 

 

K datu 25. 5. 2018 ZŠ a MŠ Montessori Slaný tímto prohlášením deklaruje, že přijala příslušná organizační a technická opatření pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a souvisejících legislativních norem, kde ZŠ a MŠ Montessori Slaný vystupuje v roli správce osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou a dle platné interní směrnice. 

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Beran, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.