Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

K zápisu přijďte s dítětem a dokumenty, které jsou popsány níže v textu.

Zápis bude trvat cca 30 minut, rodič s určeným pracovníkem školy vyplní a podepíše dokumenty potřebné k přijetí do MŠ a s dítě bude pracovat, komunikovat s učitelkou mateřské školy.

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI SLANÝ

Zápis se koná v sobotu 14. 5. 2022 od 9.00 do 15.00 hodin. Zápis se bude konat v sídle mateřské školy Montessori, Palackého ul. 570, Slaný

ZÁPIS DO MŠ MONTESSORI SLANÝ POBOČKA LOUNY

Zápis se koná v pátek 20. 5. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin. Zápis se bude konat v budově ZŠ a MŠ Montessori Slaný, pobočka Louny, Poděbradova 639, Louny.

 

Pro zápisy do obou mateřských škol platí:

1. Čas zápisu si předem zarezervujte v tabulce, kterou naleznete zde. Dejte pozor, abyste vybrali správnou pobočku.

2. K zápisu rodič/e osobně donesou dokumentaci: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a potvrzení od dětského lékaře (k vytištění zde)

3. Pro urychlení zápisu si můžete vytisknout a vyplnit přiložené dokumenty. Pokud to neuděláte, budou samozřejmě k dispozici přímo u zápisu. Dokumenty, které si můžete vytisknout:

 

Všichni:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška

 

Těšíme se na Vás.

ZŠ a MŠ Montessori Slaný

 

Kritéria pro přijetí do MŠ Montessori Slaný – přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 kritérium Počet bodů  poznámka
 

Sourozenec v MŠ/ZŠ  (doplňkové kritérium)

Při rovnosti bodů

Zda dítě již má/mělo sourozence v MŠ nebo ZŠ  Montessori Slaný

 

Předpoklady dítěte pro zdělávání v Montessori systému (motivace/zaujetí/samostatnost dítěte při zápisu)

 max 28 Zda dítě jeví zájem o práci s nabídnutými pomůckami, zda si vybere a pracuje s pomůckami s podporou učitelky nebo samostatně; zda v předchozích letech navštěvovalo jinou MŠ Montessori nebo MŠ Montessori Slaný zná práci v zařízení podle principů Montessori

Bydliště dítěte se nachází ve spádové oblasti Slaný/Louny a blízkého okolí (do 10 km od města)

0 nebo 5 Škola je loajální ke komunitě, v níž se nachází a tímto kritériem zvýhodní děti bydlící v místě školy a blízkém okolí

Dosažené body se sčítají a určují pořadí dětí. K předškolnímu vzdělávání jsou přijaty děti do

naplnění stanovené kapacity mateřské školy. V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium „sourozenec“ a věk dítěte.

Náš tým - pobočka Louny

 
Vedení pobočky 

Hanka Pensk 2Mgr. Hana Pšenská
zajišťuje organizaci a chod školy, jednání s rodiči, řízení pedagogického týmu na pobočce v Lounech.

„Myslela jsem, že školství je pro mě navždy uzavřená kapitola... než mě vyhledala Jana Udatná a nabídla mi skvělou příležitost, jak uplatnit vše, co jsem se v životě naučila - organizovat, zajišťovat, řešit problémy. Montessori pedagogiku objevuji  "v běhu". A znovu a znovu jsem okouzlená. Vidím dennodenně skvělou práci mých kolegů, vidím, jak děti prospívají a jak jim to svědčí. To mě naplňuje radostí a jistotou, že jsem se rozhodla správně. Mám hezký život plný muziky, přátel a cestování, tři krásné dcery, pejska Kaštánka a dvě kočky."

Hana vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor český a německý jazyk pro 2. a 3. stupeň. Učila několik let na gymnáziu v Žatci. Pracovala jako překladatelka a tlumočnice a v posledních deseti letech jako asistentka ředitele. Absolvovala základní informační Montessori kurz.

 

Ing. Šárka Líšťanská 
pomáhá s organizací na této pobočce.

 
 
Mateřská školka  

Veronika JetenskaMgr. Veronika Jetenská
pracuje jako pedagog v MŠ.

"Vyrostla jsem v domku u lesa. Ráda jsem se starala o naše zvířátka a plný pokoj rostlinek. Měli jsme kočku, myšky, psa, papouška, králíky a u babičky slepice. Se starším synkem sdílím lásku ke všemu maličkému, co se hýbe a k přírodě jako takové. Odchovali jsme několik bělásků, bource morušového, jednu můru, staráme se o africké šneky, drápatku, rybičky a krevetky a občas si vezmeme na návštěvu slimáka, housenku nebo jiného milého hosta. Fascinuje mě, s jakým zaujetím děti dokáží pozorovat svět kolem sebe. Život s dětmi je krásný, učí nás žít přítomným okamžikem, zaměřit se na to, co je opravdu důležité a co nás baví. Práce s dětmi je pro mě smysluplná a když je člověk obklopen stejně naladěnými kolegy, pak je práce radostí." 

Verča vystudovala přírodovědu na Univerzitě Karlově. Prošla kurzem Respektovat a být respektován. Absolvovala kurz Chůva pro děti od narození do 7 let. Má diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 3 - 6 let.

Bohuslava PapeovBohunka Papežová 
pracuje jako pedagog v MŠ. 

"Jsem nadšená průvodkyně svých tří dětí, vnučky, synovců a neteří. Hledala jsem životní filosofii, která by mi pomohla pracovat s dětmi, kterými jsem obklopená. Našla jsem ji v nauce Marie Montessori. Věřím, že laskavý a přirozený přístup Montessori pedagogiky pomáhá dávat dětem pevné základy do jejich života."

Alternativní způsob výuky jsem poprvé objevila na Svobodné chebské škole, kde jsem působila 13 let jako vychovatelka ve školní družině a zároveň jako asistentka pedagoga. Současně jsem spolupracovala se sdružením KIWANIS, kde jsem pracovala s dětmi se specifickými potřebami. Od roku 2023 studuji Mimoškolní a předškolní pedagogiku na VOŠ Evropská.  


Veronika Laurichov Veronika Laurichová
pracuje jako pedagog a "native speaker" v mateřské škole.

"Montessori pedagogika mi dává smysl. Je to do detailu propracovaný, ucelený systém s jasným řádem a srozumitelnými pravidly. Zdánlivě všední aktivity mají hlubší přesah a vyšší cíl. I propojení s přírodou, její zakomponování a respekt do celku je mi velmi blízký.Odkaz Marie Montessori je velký. O to větší je radost, když vidíte, jak funguje skupina věkově smíšených dětí v akci, momenty soustředění, objevení, dokázání, laskavosti, propojení..

Mám ráda vesnický život a s ním spojené práce. Ráda se kochám, jak všechno roste, a pak zase vadne. Obdivuji moudrost přírody."

Život mě po maturitě zavál do Anglie. Tato zkušenost je navždy vryta v mém srdci. Po návratu jsem studovala mezinárodní metodologický kurz CELTA (jak učit angličtinu jako druhý jazyk) a od té doby je má pozornost nasměrovaná k dětem. V roce 2015 jsem založila kurzy Aj pro rodiče a děti od 1 roku, které stále vedu.  Baví mně hledat cesty a nové možnosti, jak angličtinu předávat s radostí, bez velkého úsilí a jak zapálit celoživotní oheň a nadšení pro cokoliv.

Monika Hájková
pracuje jako asistentka pedagoga. 

 

alena rejhovaBc. Alena Rejhová
nyní na mateřské dovolené - pracovala jako vedoucí učitelka v MŠ.

„Jsem maminkou dvou úžasných dětí Elišky a Vítka. Společně se staráme o naši fenku Belinku a žijeme v rodinném domě se zahrádkou v Lounech. Od malička jsem byla vedena k přírodě a právě v ní nacházím odpočinek a balzám na duši v dnešní uspěchané době. Mám ráda horskou turistiku, sport, knihy, hudbu a tanec."

Alena vystudovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obor učitelství pro mateřské školy. K Montessori pedagogice se dostala při studiu, zajímala  se o alternativní školy a psala bakalářskou práci o lesních školkách, které také čerpají z Montessori pedagogiky. Tři roky pracovala v běžné mateřské škole. Absolvovala Diplomový kurz pro práci s dětmi v předškolním věku v Montessori ČR. 


Pavla Makariusovámakariusova
nyní na mateřské dovolené
 
pracovala jako asistent pedagoga v mateřské škole.

„Jsem maminkou pětileté Emičky, která mi pomohla k velké změně v mém životě. Po jejím narození mě začala zajímat alternativní výchova, jiná výchova než, ve které jsem byla vychována. Zajímám se o vztahy a pracuji na tom, abych si vybudovala krásný, harmonický vztah plný respektu, lásky a úcty nejen s dětmi, ale především sama se sebou, s partnerem i ostatními. Myslím si, že už je čas změnit zastaralé školství a podpořit děti v tom, aby z nich vyrostly šťastné, zdravé, láskyplné, respektující a sebevědomé děti, které vědí, co chtějí.

Bydlíme v rodinném domečku se zahradou, která je zároveň i mým koníčkem. Další mé koníčky jsou čtení, procházky, zdravé vaření, jóga, jízda na kole, turistika, bruslení, tenis. Ráda se sebevzdělávám a jsem otevřená novým věcem a příležitostem.“

Pavla vystudovala Obchodní akademii v Lounech, absolvovala kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky a zamilovala se do Montessori vzdělání, kde byla na praxi. Prošla kurzem Respektovat a být respektován a je absolventkou Diplomového Montessori kurzu pro práci s dětmi v předškolním věku v Montessori ČR.

 
 I. trojročí
 

katka kantov2Bc. Kateřina Kantová
pracuje jako pedagog v prvním trojročí. Zaměřuje se na přírodní vědy.

“Baví mě společně s dětmi objevovat a předávat krásy světa, hlavně ty přírodní. Původně jsem chtěla svá studia směřovat na logopedii a surdopedii, což jsem si splnila nakonec studiem Speciální pedagogiky, kde jsem našla od všeho kousek. Téměr 15 let jsem se věnovala latinskoamerickým a standardním tancům a pohyb je dodnes mou srdcovou záležitostí. Dává mi velký smysl propojit pohyb a učení, aby tělo i hlava fungovaly v harmonii."

Káča vystudovala obor Speciální pedagogika – vychovatelství na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Magisterský obor nyní dokončuje na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclawi, kde se zaměřila na studium předškolní pedagogiky a učitelství prvního stupně pro základní školy. Je absloventkou Diplomového kurzu pro práci s dětmi 6-12 let ve společnosti Montessori ČR.

Sandra Sukov 2Bc. Sandra Suková 
pracuje jako pedagog v prvním trojročí. 

"Pracovat s dětmi mě moc baví. Vím, že jsou to citlivé duše, které potřebují vlídný přístup, aby z nich mohly vyrůst svobodné a sebevědomé bytosti. Jsem šťastná, že ten jejich růst mohu sledovat a každý jejich úspěch a pokrok mě jednoduše dojímá, protože jim ho z celého srdce moc přeji. Ráda se procházím na čerstvém vzduchu, nasávám slunce a přírodu. Zajímá mě kultura všeho druhu, s chutí si zajdu na výstavu do galerie, na divadelní představení, jazzový koncert. Často něco dobrého kuchtím a jezdím po výletech se svými třemi dětmi." 

Sandra vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni obor Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání.  Absolvovala základní informační Montessori kurz. 

 

Eliška Kluiberová 
pracuje jako asistentka pedagoga v prvním trojročí.
 

 
II. trojročí
 

novotna malaIng. Miroslava Novotná
pedagog a zástupce ředitele pro pedagogickou činnost pro pobočku Louny.

Jsem maminkou dvou dcer, během rodičovské dovolené jsem došla k závěru, že ideální způsob vzdělání pro mé děti, ale i pro mne jako pedagoga je metoda Marie Montessori. Líbí se mi důraz na samostatnost a osobní zodpovědnost za vzdělání. Je mi velkou ctí mít možnost zavádět tuto metodu ve svém rodném městě. Učitelkou jsem chtěla být od mládí a toto povolání mi činí velkou radost. Mám ráda procházky přírodou a chůzi obecně – s oblibou říkám, že jsem chodec a snažím se přepravovat hlavně chůzí. Snažím se o zdravý životní styl a minimalizaci odpadu z naší domácnosti. Ve volném čase se ráda věnuji všemožným ručním pracím především šití, mám ráda hudbu – od dětství hraji na akordeon, ze sportu mě nejvíc oslovuje jízda na kole a jóga. V poslední době jsme si s manželem oblíbili chalupaření v malé vísce nedaleko Loun, kde s dětmi trošku zahradničíme a trávíme čas hlavně venku.“

Miru vystudovala Elektrotechnickou fakultu na ČVUT a pedagogické minimum na MÚVS. Má učitelské zkušenosti s dětmi na 1., 2. i 3. stupni, vyzkoušela si i vedení dospělých v rámci volnočasových aktivit. Absolvovala řadu výtvarných kurzů a seminářů s Montessori tématikou. Je absolventkou Diplomového kurzu Montessori pro práci s dětmi 6-12 let v Montessori ČR.

 

Markta ProkovMgr. Markéta Prošková 
je pedagožkou pohybu a tělesné výchovy na Slánské i Kladenské pobočce.

„Jako maminka dvou malých dětí jsem zjistila, že práce s dětmi je pro mě naplňující činností. Proto jsem se rozhodla věnovat se vzdělávání. Montessori pedagogika mě na této cestě naprosto nadchla. Mojí celoživotní vášní je sport, a baví mě, když tuto vášeň mohu sdílet dál s vizí, že se děti k pohybu budou s radostí vracet i v dospělosti.“

Markéta vystudovala Management tělesné výchovy a sportu na UK FTVS v Praze. Pedagogické vzdělání si doplnila na UJEP v Ústí nad Labem absolvováním programu Učitelství pro 2. st. ZŠ a všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. S Montessori pedagogikou se seznámila již během studií.

 

Michaela Folkmanová 
je asistentkou pedagoga v druhém trojročí. 

 

III. trojročí

veronika 2

Ing. Zdeňka Parýzková
pracuje jako pedagog v třetím trojročí. 

"Celý můj život provází velká láska k přírodě, v níž velmi ráda pobývám. Žiji obklopena milující rodinou, domácími zvířaty, v krásné zahradě. S láskou včelařím přírodě blízkým způsobem, spřádám ovčí vlnu, peču, vařím, tvořím…"

"Velkou část mé pracovní historie tvoří práce s dětmi. Vím, že jsou to ony, které budou tvořit náš svět. Pevně věřím tomu, že úkolem a velkou výzvou pro nás dospělé je vytvořit našim dětem takové podmínky a prostředí, v nichž dokážou poznat samy sebe a  vzpomenout si na spojení se Zemí, které přirozeně vnímali naši předkové. Posílit vědomí sebe sama, věřit si a být si samy sebou jisté. Protože Montessori vzdělávání toto vše nejen umožňuje, ale také silně podporuje, je mi velkým potěšením být součástí této školy."

Vystudovala jsem lesnickou fakultu ČZU v Praze - obor lesní inženýrství, doplnila dálkovým pedagogickým studiem na UJEP v Ústí nad Labem a navázala ještě dálkovým studiem zahradní a krajinné tvorby na VOŠZa v Mělníku. Absolvovala základní informativní Montessori kurz. Pracovala jsem jako středoškolskolská učitelka odborných předmětů, vedoucí ekocentra Dymnivka, učitelka přírodopisu na základní škole, jako odborný rada ve státní ochraně přírody. 

veronika 2

Mgr. Veronika Kučerová
pracuje jako pedagog. Její parketou je hlavně čeština a tvůrčí psaní.

"Mám dvě děti, obří zahradu, špajz plný marmelád a na nočním stolku věčně rozečtené aspoň dvě knížky. Mou profesí i největším koníčkem je psaní; znát mě můžete jako autorku blogu a  knížek "Sláma v botách". Když neťukám do klávesnice, ráda běhám, hrabu se v hlíně a věnuju se aromaterapii. Jsem moc zvědavá, jaké nezapomenutelné příběhy napíšeme s dětmi ve škole."

Veronika vystudovala Filozofickou fakultu Unverzity Karlovy, obory Český jazyk a literatura a Učitelství pro střední školy. Ve letech 2016 - 2017 absolvovala cyklus seminářů o Montessori pedagogice, vedený lektorkou z Montessori ČR, působila v maminkovském Montessori klubíku. Diplomový Montessori kurzu pro práci s dětmi 6-12 let dokončí v roce 2022.


Martina Mušková 
pracuje jako pedagog. 

 

Radka MilotovMgr. Radka Milotová 
pracuje jako pedagožka hudby a anglického jazyka. 

" Po několikaletém působení na klasické základní škole jsem uvítala možnost pracovat v komornějším prostředí Montessori školy v Lounech. Učení tu probíhá skrze osobní zkušenost, práci s názornými pomůckami a s respektem osobního tempa dětí. Témata se vzájemně prolínají a smysluplně na sebe navazují. Toho si cením a jsem ráda, že mohu být součástí.

Volný čas trávím se svou rodinou, rádi jezdíme objevovat zajímavá místa po České republice. Mojí celoživotní vášní je sborové zpívání, jóga a dlouhé procházky přírodou."

Vystudovala jsem obor francouzský jazyk, anglický jazyk a hudební výchova pro 2. st. ZŠ na pedagogické fakultě ZČU v Plzni. V rámci studia jsem měla možnost vycestovat na půl roku do Francie. Absolvovala jsem základní informační kurz Montessori. Baví mě se dále vzdělávat. Touha seznámit se s netradičními hudebními nástroji vyústila v absolvování kurzu celostní muzikoterapie 1, jejíž prvky se snažím čas od času zakomponovat i do výuky.

 

Asistence ve výuce a odpolední program 

 

 adela sabatova 2Adéla Šabatová
je volnočasovou pedagožkou a také asistentkou pedagoga.

Touha pracovat s lidmi a pro lidi mě dovedla až sem. Ve škole se nejvíc věnuji odpolednímu programu dětí z prvního trojročí a výtvarným aktivitám. Školou a komunitním životem žije celá naše pětičlená rodina, včetně agamáka Ludvíka, který se stal asistentem v družině :) Mojí největší vášní je šití a umění. Klid a rovnováhu nacházím při plavání a józe."
 
Pedagogické vzdělání si Adéla doplnila na VOŠ JABOK kvalifikačním kurzem Asistent pedagoga a volnočasová pedagogika. Pracovala v ZŠ Panenský Týnec s dětmi se speciálními potřebami a ve školní družině. Absolvovala cyklus seminářů o Montessori pedagogice a Montessori kurz 6 - 12 let pro asistenty pedagoga. Montessori kurz pro práci s dětmi 3 - 6 let dokončí v listopadu 2022.

 


Martina Pšenská 
je volnočasovou pedagožkou. 

 

Provozní zaměstnanci 

Marcela pecinovMarcela Hamplová
je provozní pracovnice, v případě potřeby asistenkou pedagoga. 

"Jsem zasloužilá matka dvou dospělých dcer. S přítelem, který bude zanedlouho mým manželem, jsme si pořídili na venkově domeček se stodolou a velkou zahradou, na které ráda úřaduji. Miluji bylinky a vše kolem nich…západ slunce a jarní deštík. Do lounské Montessori školy jsem se dostala díky Haničce a jsem jí za to moc vděčná, protože tady je radost pracovat. Poznávám to, co jsem dříve neznala."

Na podzim 2023 si doplnila kurz asistenta pedagoga.

 

 

Hana Janečková 
je provozní pracovnice. 

 
 

Náš tým - Zš Slaný

 
 
Kancelář
 
 

Anika 2Anna Lapuníková 
pomáhá s administrativou školy ve Slaném i na Kladně. 

"Mám ráda pořádek a když vše klape, jak má. Když nejsem v kanceláři, najdete mě všude, kde je něco potřeba opravit, zařídit, objednat, domluvit , připravit, vyčistit, ale můžete si za mnou přijít i popovídat, postěžovat, pochlubit se, vyplakat. Jsem tu nejen pro kolegyně a kolegy, ale hlavně pro děti. A největší odměnou je pro mě jejich spokojenost a úsměv. Mezi mé záliby patří péče o rodinu, především o svého syna a nyní i vnoučata. Relaxuji při vaření, na zahrádce, s knížkou nebo se svými zvířaty – psem a kočkou."

Anna vystudovala obchodní školu. Byla dlouhodobě zaměstnána jako administrativní pracovnice, poté jako obchodní zástupkyně kdy pracovala s reklamou. Je aktivně zapojena do chodu a vedení Spolku Čelechovice v Čechách, který vznikl v obci, kde žije. Spolek připravuje a stará se o různé veřejné akce pro děti, dospělé i seniory. Pro tento spolek vydává noviny.

 
 
I. trojročí
 
kamila2Mgr. Kamila Randáková
je učitelkou v prvním trojročí, zakladatelko a zástupkyní ředitelky školy. 
 

"Od roku 2001 pracuji s dětmi ve škole podle Montessori programu a stále v něm objevuji a učím se nové věci. Baví mě vymýšlet nové pomůcky, materiál a lekce, které vedou děti k zájmu, samostatnému objevování a učení. Baví mě sledovat, jak se děti dokáží učit „samy a spolu a bez známek…“. Ráda pracuji  ve spolupracujícím týmu učitelů."

Kamila je kvalifikovaný pedagog. S dalšími metodami a způsoby práce se seznamovala na kurzech, seminářích a inovativních programech pro pedagogy v rámci DVPP; věnovala se také typologii MBTI a programu RWCT. Dlouhodobě studuje Montessori pedagogiku; inspirovala se na mnoha stážích a návštěvách v zahraničních Montessori školách; v ČR pilotně ověřovala Montessori program od vzniku Montessori tříd ZŠ v Kladně.

 

Jana DimMgr. Jana Dimová 
pracuje ve škole jako pedagog prvního trojročí.

„K Montessori přístupu mě přivedly vlastní děti.  Baví mě společně s dětmi doma i ve škole objevovat a poznávat svět a pomáhat jim rozvíjet jejich samostatnost a odpovědnost. Když mám chvilku pro sebe, ráda běhám lesem nebo čtu knihu.“

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy – obor dějepis a společenské vědy. S Montessori pedagogikou se seznámila prostřednictví Diplomového kurzu pro věk 6 - 12 let ve společnosti Montessori ČR. Má zkušenosti s prací s dětmi na 1. i 2. stupni ZŠ. Vede sportovní kroužek pro děti od tří do šesti let a vyzkoušela si i výuku dospělých jako lektorka češtiny pro cizince.

Markta ProkovMgr. Markéta Prošková 
je pedagožkou pohybu a tělesné výchovy na Slánské i Kladenské pobočce.

„Jako maminka dvou malých dětí jsem zjistila, že práce s dětmi je pro mě naplňující činností. Proto jsem se rozhodla věnovat se vzdělávání. Montessori pedagogika mě na této cestě naprosto nadchla. Mojí celoživotní vášní je sport, a baví mě, když tuto vášeň mohu sdílet dál s vizí, že se děti k pohybu budou s radostí vracet i v dospělosti.“

Markéta vystudovala Management tělesné výchovy a sportu na UK FTVS v Praze. Pedagogické vzdělání si doplnila na UJEP v Ústí nad Labem absolvováním programu Učitelství pro 2. st. ZŠ a všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. S Montessori pedagogikou se seznámila již během studií.

Ann Formánek 
vyučuje anglický jazyk na Slánské i Kladenské pobočce,

 

Asistence ve výuce a odpolední program

Jana SmolBc. Jana Smolková 
pracuje jako pedagožka volného času, učitelka hudby a výtvarného umění v prvním trojročí. 

"V loňském roce jsem se s láskou vrátila opět k práci s děti. Těší mne, že mohu své letité zkušenosti a znalosti realizovat v praxi. Velmi mě baví pozorovat každodenní zázraky, které se v naší Montessori škole při vzdělávání dějí. Je to pro mě jako živá voda."

Jana vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně a obor Učitelství pro MŠ na Karlově Univerzitě v Praze. Je absolventkou Národního Montessori kurzu pro práci s dětmi od tři do devíti let a Integrated education EMI pro výuku dětí tři až šest let. Jako učitelka v MŠ byla u pilotního ověřování Montessori učení v ČR a dalších devatenáct let v této pedagogické práci pokračovala v jedné z prvních Montessori škol v ČR MŠ Na Vyhaslém v Kladně, později ve sloučeném subjektu ZŠ a MŠ Kladno, Norská jako zástupkyně ředitelky pro MŠ Montessori Na Vyhaslém. V následujících šesti letech pracovala v Národním pedagogickém institutu ČR jako odborný pracovník v kmenové činnosti a evropských projektech Podpora práce učitelů (PPUČ) a Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A). 

DSC 3665 2

Bc. Jordanka Mineva 
pracuje jako asistentka pedagoga a volnočasový pedagog.

"Mám dvě úžasné již dospělé děti. K Montessori pedagogice jsem se dostala před pár lety náhodou. A protože si myslím, že v životě nic není náhoda, jsem vděčná za příležitost, která se mi naskytla. Moje práce se stala mým koníčkem, baví mě s dětmi tvořit, předávat zkušenosti, upéct koláč, zahrát si hru, jít na výlet... Ve volném čase ráda poznávám nová místa a lidi, čtu, zahradničím a peču, ráda zajdu na koncert, do divadla, do přírody nebo do galerie."
 
Jordanka pochází z Bulharska. Na Technické univerzitě v Sofii studovala obor "Hydraulika a pneumatika". Později v ČR vystudovala obory Sociální práce a Vychovatelství a mimoškolní pedagogika. V roce 2017 pracovala ve společnosti Montessori ČR kde se na různých kurzech blíže seznámila s Montessori pedagogikou. V současné době studuje magisterský obor Školní pedagogika s pedagogickou terapií.
 

Lda 2Ludmila Hrdličková
je asistentka pedagoga, zastupující pedagog i ve školce.
Pomáhá dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich individuálním procesu učení a rozvíjet vrozený potenciál všech dětí, aby byly připravené na svět, který je čeká. Na učení ji baví rozvíjet děti v jejich individualitě, zjišťovat s nimi nové věci a naslouchat. 

„Mým koníčkem je tanec, orientační běh a tvůrčí psaní. Zajímám se také o psychologii a dělám podcasty o osobním rozvoji. Snažím se dětem porozumět a přijímat je takové, jaké jsou. S dětmi se neustále učím pracovat na své trpělivosti a komunikaci.“

Vystudovala pedagogické lyceum Evropská. Studuje pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Obor speciální pedagogika a český jazyk. Má praxi v práci s dětmi v MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ. Doučuje český jazyk děti od páté třídy až po maturanty. Vede zájmový kroužek tance v Buštěhradě. Učí děti 3-6 různým sportům v organizaci Sportkids a hlídá děti pod organizací No stress care. Jezdí také na spoustu letních táborů se šachisty, hasiči i DDM Slaný. Prochází Montessori kurzem pro práci s dětmi předškolního věku.

 

 lenkavalentovaBc. Lenka Valentová
nyní na mateřské dovolené - ve škole učí anglický a francouzský jazyk. V tomto rámci také pečuje o připravené prostředí.

„Jsem maminkou dvou dětí, které se snažím od mala vést k samostatnosti a respektu. Spolu s manželem působím v autorské kapele Potokap jako zpěvačka a skladatelka. Velmi ráda s rodinou sportuji, několik let se zabývám přirozenou a přírodní výživou, s láskou zahradničím, miluji literaturu a naše báječné přátele. Protože ve svém životě potřebuji dělat smysluplnou a tvůrčí práci a s Montessori pedagogikou souznívám, ráda jsem se stala součástí. Jsem vděčná za možnosti, které celé naší rodině přináší slánská Montessori školka a škola."

V rámci bakalářských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala bakaláře na Francouzské filologii, v průběhu studií se věnovala také angličtině, španělštině a latině. Nyní studuje rovněž na Filozofické Fakultě obor Pedagogika v navazujícím magisterském programu. Má praktikantské zkušenosti s dětmi z letních dětských táborů a průvodcovské zážitky s dětmi z komunitní lesní školky, krátce působila i jako asistentka pedagoga. V roce 2018 absolvovala Montessori seminář „Hudba a linie” a "Angličtina podle Montessori", v oblasti Montessori pedagogiky se dále vzdělává formou seminářů a náslechů, z nichž čerpá i ve své diplomové práci týkající se Montessori pedagogiky. 

Náš tým - Mš Slaný

 

sarkaIng. Šárka Rous

je zakladatelka a zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu.
Zajišťuje provoz školky, komunikuje s rodiči a veřejností, v programu školky pracuje jako pedagog a lektor.

„Jsem máma dvou báječných dětí Anežky a Kuby. Pocházím z Orlických hor a nyní bydlím kousek od Slaného. Mám ráda pohyb, ráda čtu, zahradničím, cestuji a starám se o pohodu domova. Montessori pedagogika mě zajímala již před narozením syna a je mi velmi blízká. Vidím, jak dětem napomáhá, osvobozuje je, a přitom jim dává velkou míru zodpovědnosti. Poskytuje jim vnitřní klid a soustředěnost na práci.“

Šárka studovala marketing a management a má bývalé pracovní zkušenosti v tomto oboru.  S narozením dětí se začala zajímat o jejich vzdělávání, úplně změnila své zaměstnání –  vystudovala střední pedagogickou školu a  Diplomový kurz Montessori pro práci s dětmi v předškolním věku v Montessori ČR. Absolvovala několik náslechů v zahraničních mateřských školách.


Tereza 2Mgr. Tereza Horáková Randáková
je pedagog v mateřské škole.
Pečuje o připravené prostředí, je metodikem pedagogické práce podle Montessori programu. 

„Ráda vyrábím a tvořím, hraju na saxofon, fotografuji, cestuji a poznávám lidskou i přírodní rozmanitost. Děti jsou pro mne velkými učiteli. Učí mě být bdělou, být tady a teď. Společně s nimi piluji svou trpělivost, pečlivost, komunikaci a empatii. Ráda je provázím na cestě k objevování sebe sama, ale i světa kolem nás. Baví mě společně žasnout nad maličkostmi i velkými věcmi.“

Tereza studovala střední pedagogickou školu a v r. 2017 dokončila studium Sociální antropologie na Univerzitě v Pardubicích. Má pedagogické zkušenosti v mateřské škole v Kladně, kde poznávala program Montessori a v Libušíně, kde zakládala třídu s Montessori prvky. Je absolventkou Mezinárodního Montessori kurzu s akreditací AMI pro práci s dětmi předškolního věku a Národního Montessori kurzu pro práci s dětmi od narození do tří let. Získává další informace v Montessori vzdělávacích programech a zkušenosti v rámci zahraničních náslechů v Montessori zařízeních.


Petra 2Mgr. Petra Hrnčířová
je pedagog v mateřské škole, kde pracuje jako asistentka pedagoga a speciální pedagog.
Ráda připravuje hudební program pro děti a pečuje o hudební koutek. 

„Životem mne provází hudba a zpěv. Hraji na housle a drobné nástroje, kde mne zajímá hlavně terapeutický přesah. Umění a krásno mne naplňuje radostí, stejně jako pobyt v přírodě. S manželem máme dohromady tři skvělé děti, rádi společně cestujeme. Montessori systém je pro mne velkou inspirací, proto se těším na  další Montessori kurzy.“

Petra vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Litoměřicích a Vychovatelství se speciální pedagogikou na PF UJEP. Prošla klasickou mateřskou školou a pak se věnovala více než pět let lidem s postižením v muzikoterapeutickém centru a snoezelenu. Na mateřské dovolené vedla kroužky pro rodiče s dětmi a založila spolek Divozemě, o. s. lesní klub. Při kurzu montessori pedagogiky zažila spoustu aha momentů a následně pracovala v montessori mateřské škole.


1FF5F5A9 75B3 4A4D A7B2 6E794C72DD3C 1 201 aAnežka Nováčková
je provozní a asistentka pedagoga v naší školce. Ze všeho nejraději tráví svůj volný čas v přírodě, ráda čte a od dětství se věnuje sportu a hudbě. Hraje na sopránovou a altovou flétnu, housle, učím se na klavír a kytaru.

"Montessori mateřskou školou jsem si prošla jako dítě a jsem velice ráda, že mohu být její součástí i v dospělosti."

Anežka studovala sportovní gymnázium, které dokončila v roce 2019 a nyní studuje obor Učitelství pro mateřské školy na pedagogické fakultě UK v Praze. Již od střední školy vypomáhá na badmintonu s tréninky dětí. Při studiu VŠ se také věnovala doučování dětí v organizaci pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Další články...